SP 32 może „nawiedzić” Marszałek Józef Piłsudski?

W dni 19 listopada 2019r. o godzinie 12.30 przed wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Pietrasze 29 spodziewana jest wizyta Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdarzenie to jest prawdopodobne na okoliczność odsłonięcia popiersia tego znakomitego Polaka, które ufundował szkole z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości były rodzic tej szkoły Pan Antoni Piekut. Zdarzenie nietypowe, trochę zaskakujące, ale z pewnością doniosłe.
Zapraszam Lech Szargiej