XVII Podlaski Turniej Seniorów

Komunikat organizacyjny

XVII Turniej Podlaski Yonex Games
Strona turnieju TP>>

Strona seniorów>>
1. CELE:
• Popularyzacja badmintona
• Integracja środowiska seniorów

2. ORGANIZATORZY:
• UKS Hubal – Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Pietrasze 29, Białystok

Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: Andrzej Kaftański tel. 508 289 241, e-mail – serwisrakiet@gmail.com

3. TERMIN:
10-11.10.2020

4. MIEJSCE:
UKS Hubal – Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Pietrasze 29, Białystok
Liczba boisk: 8

5. PROGRAM:
• sobota godz. 9:00 – rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
• niedziela godz. 9:00 – ewentualne dokończenie gier

6. KATEGORIE WIEKOWE:
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1994 i starsze
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1989 i starsi
• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1980-1984
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1975-1979
• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1970-1974
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1965-1969
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1960-1964
• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1955-1959
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1949-1953
• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1945-1949
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1940-1944
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1939

7. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach;
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej;
c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry;
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej;
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;
f. kobiety mogą grać w trzech grach,
g. będą rozgrywane mecze o trzecie miejsce

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6;
b. terminowe zgłoszenie do gier;
c. opłacenie wpisowego: 35 zł za grę pojedynczą, 35 zł za grę podwójną od zawodnika;
d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju;
e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego.

9. ZGŁOSZENIA DO GIER:
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/.
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać:
• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych;
• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu).

10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER:
06.10.2020 (wtorek) godz. 22:00

11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER:
08.10.2020 (czwartek) godz. 12:00

12. SĘDZIA GŁÓWNY:
Mieczysław Baranowski, nr. rejestracyjny sędziego #56, tel. 698 640 717, e-mail mieczyslaw-baranowski@wp.pl

13. WYNIKI TURNIEJU:
wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów.

14. NAGRODY:
według możliwości organizatora

15. ZAKWATEROWANIE:
hotel szkolny – zgłoszenia przesyłać do: Andrzej Kaftański tel. 508 289 241, e-mail – serwisrakiet@gmail.com do 03.10.2020 (czwartek)
baza noclegowa Białystok

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

16. WYŻYWIENIE:
Lokalne Pizzerie i restauracje oferujące dostawę posiłków na zamówienie.

17. WIECZOREK INTEGRACYJNY:
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, nie przewiduje się organizacji wieczorku.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad;
b. w sprawach spornych decyduje sędzia główny – Mieczysław Baranowski, nr. rejestracyjny sędziego #56, tel. 698 640 717, e-mail mieczyslaw-baranowski@wp.pl

19. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY:
• UKS HUBAL
• YONEX VEKTOR MEDIA

20. UWAGI ORGANIZATORA:
• Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju oraz nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zawodów. Zawodnik zainteresowany ubezpieczeniem powinien zrobić to we własnym zakresie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się wirusem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAWODNIKÓW I ICH OSOBY TOWARZYSZĄCE