Stypendia motywacyjne i jeszcze coś…

STYPENDIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW I JESZCZE COŚ…
3 września 2019r. w
Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych przy ul. Słonimskiej 47/1 dokładnie 321 młodych osób (przed rokiem 290) otrzymało z rąk Prezydenta Białegostoku Tadeusz Truskolaskiego stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce, w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za myśl techniczną. Wśród nich są uczniowie i absolwenci białostockich szkół. To m.in. laureaci konkursów i olimpiad, artystycznych konkursów i turniejów, autorzy innowacyjnych projektów technicznych. W sumie do zdolnych uczniów i absolwentów trafi ponad 547,6 tys. zł.

Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce przyznano 95 osobom. Wśród nich jest 28 uczniów szkół podstawowych, 30 – oddziałów gimnazjalnych i 37 – szkół średnich. To stypendium jest skierowane do osób, które m.in. uzyskały bardzo wysoką średnią ocen na koniec roku szkolnego oraz są laureatami lub finalistami przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. Miasto Białystok przeznaczyło ponad 247,5 tys. zł na wypłatę tych stypendiów.

Stypendium za innowacyjną myśl techniczną otrzymały 122 osoby. To jednorazowe świadczenie o charakterze motywacyjnym. Przyznawane jest uczniom szkół średnich i studentom I roku. Stypendia przyznawane są za zrealizowaną pracę w jednej z trzech kategorii: użyteczny pomysł techniczny, pomoc dydaktyczna lub naukowa, usprawnienia softwarowe (programów komputerowych). Miasto Białystok na wypłatę tych stypendiów przeznaczyło ponad 104 tys. zł.

Uczniom przyznano także stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej. Otrzymały je 104 osoby, a wśród nich uczennice Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku: Katarzyna Kozłowska, Magdalena Jurguć i Roksana Pluta. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 196 tys. zł.

Lech Szargiej

  1. Wręczenie stypendiów poprzedziła uroczystość wręczenia powierzeń dyrektorom placówek oświatowych Białegostoku, którzy w wyniku postępowań konkursowych te nominacje, na 5 lat (2019-2024), otrzymali. Wśród 9 dyrektorów znalazł się również Lech Szargiej.

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link