Zapowiedź oświadczenia

ZAPOWIEDŹ ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA PODCZAS NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA 1.12.2018r. w siedzibie PKOL w Warszawie

Czy istnieje konieczność odpowiedzi na insynuacje Pana dr Marka Zawadki
zawarte tylko i aż w 3 częściach wywiadu opublikowanych na stronie
internetowej PZBad.?
Zdecydowanie tak, ale godnymi odbiorcami powinni być Delegaci, którym
zależy na przywróceniu normalności w polskim badmintonie. Mam nadzieję,
że Delegaci 1 grudnia 2018 roku uwolnią Pana dr Marka Zawadkę od
zaszczytu bycia prezesem Polskiego Związku Badmintona. Mam też nadzieję,
że Delegaci swoim mandatem uruchomią szansę na dobrą współpracę z
potencjalnymi sponsorami, a przede wszystkim dotychczasowym i jedynym
sponsorem Związku, czyli z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie.
Bardzo liczę na nową i zdecydowanie zgodną z interesami Delegatów jakość
pracy nowych władz Związku.
Lech Szargiej