STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU 2018

STYPENDIA SPORTOWE 2018 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 24 maja 2018r. o godzinie 13.00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Osobiście z rąk Pana Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego certyfikaty stypendialne odebrali: Agata Dakowicz, Magda Kułakowska i Konrad Baranowski.

S t y p e n d y ś c i   2 0 1 8:

UKS Hubal Białystok

Badminton – olimpijskie:

Michał Rogalski, Adrian Dziółko i Mateusz Dubowski

Narciarstwo:

Agata Dakowicz i Magda Kułakowska

Badminton – sportowe:

Katarzyna Kisielewska, Michał Śmiłowski, Paweł Śmiłowski, Michał Rogalski, Aleksandra Guziejko, Konrad Baranowski, Karolina Janowska, Emilia Drągowska, Maciej Dąbrowski, Edyta Tarasewicz, Piotr Wasiluk, Magda Konieczna, Mateusz Dubowski, Wojciech Szkudlarczyk, Adrian Dziółko, Agnieszka Wojtkowska, Mateusz Biernacki, Krzysztof Jakowczuk, Aleksander Jabłoński, Nadieżda Zięba i Robert Mateusiak.

Podlaski Okręgowy Związek Badmintona w Białymstoku

Badminton – sportowe:

Robert Cybulski, Agnieszka Foryta, Aleksandra Goszczyńska, Konrad Płoch, Adam Szolc, Dominik Ziętek, Wiktoria Dąbczyńska, Wiktoria Adamek i Nestor Gabrysiak .
Lech Szargiej