PREZES BOI SIĘ ZJAZDU

DLACZEGO PREZES POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA
MICHAŁ MIROWSKI BOI SIĘ NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW?
W dniu 7 maja 2011r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Badmintona, a w porządku obrad był wielce tajemniczy punkt „2 Korespondencja z MSiTur.”
Doskonale wiemy, iż Minister Adam Giersz swoją Decyzją Nr 7/DP/2011 z 11.04.2011r. postanowił upomnieć Zarząd PZBad. oraz zobowiązał tenże Zarząd do zwołania w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZBad. z porządkiem obejmującym punkt w sprawie wyboru członków władz PZBad. W pouczeniu Pan Minister zapisał między innymi, iż od niniejszej decyzji nie służy odwołanie i przywołał także art. 127 § 3 kpa. WIĘCEJ >>FOTOKOPIA >>