Męska I liga Badmintona POZBad

REGULAMIN MĘSKIEJ I LIGI BADMINTONA

PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU BADMINTONA W BIAŁYMSTOKU SEZONU 2020/2021

1. Prawo udziału w rozgrywkach I ligi badmintona Podlaskiego Okręgowego Związku Badmintona w Białymstoku mają wszyscy chętni badmintoniści nie startujący w ekstralidze Polskiego Związku Badmintona w Warszawie.

2. Drużynę może zgłosić klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, grupa nieformalna, zakład pracy itp.

3. Przewidujemy gry na obu halach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku przy ulicy Pietrasze 29 systemem turniejowym.

4. Rozgrywać będziemy 5 gier: MS, MS, MS, MD, MD.

5. Mężczyzna może występować tylko w 2 grach. Udział kobiet jest możliwy!

6. Za zwycięstwo 5:0, 4:1 drużyna otrzymuje 3 punkty, za wynik 3:2 zwycięska drużyna otrzymuje 2 pkt., przegrana 1.

7. Mężczyźni grają do 21 bez podwyższania. Pojedynek kończy się po dwóch wygranych setach. Preferowane są lotki piórowe.

8. Każda drużyna zostanie ubezpieczona imiennie (w zgłoszeniu trzeba podać nazwisko i imię gracza oraz pesel) na koszt organizatora.

9. Zgłoszenie imienne ma zawierać: nazwisko i imię zawodnika, pesel, nazwisko i imię trenera/opiekuna drużyny, jego numer telefonu oraz email.

10. Składy imienne zostaną opublikowane na 1 dzień przed pierwszym turniejem. Istnieję możliwości dodatkowych zgłoszeń dopiero w oknie transferowym po rozegraniu 2 rund turniejowych na takich samych zasadach jak zgłoszenie pierwotne.

11. Wpisowe do ligi wynosi 200 PLN, które trzeba wpłacić w gotówce w UKS Hubal Białystok. Z wpisowego zostanie opłacony sędzia główny ligi.

12. Na podsumowaniu rozgrywek organizator przewiduje medale, puchary i dyplomy. Zabiegamy o sponsora i inne nagrody.

14. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie reguluje Organizator.

Zapraszam Lech Szargiej

13. Terminem ostatecznym do zgłoszenia drużyny elektronicznie (hubal32@poczta.fm) jest 28.02.2021r. godzina 24.00. 1 marca zostaną ogłoszone terminy gier na stronie internetowej klubu UKS Hubal Białystok (Mieczysław Baranowski).