Dzień: 31 sierpnia 2020

Nauczanie stacjonarne w SP 32

Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku w sprawie warunków wprowadzających nauczanie stacjonarne z dnia 31.08.2020r. ROZPCZYNAMY…