Dzień: 22 sierpnia 2020

Zaproszenie do 12 LO

Szanowni młodzi kandydaci na znakomitych uczniów i sportowców! Od 1 września 2020 roku przy ulicy Pietrasze 29 powstanie XII Liceum…