SUPER WYDARZENIE NA PIETRASZACH!

27 lutego 2020 roku Rada Miasta Białegostoku podjęła jednogłośną uchwałę o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Nr 12 (badminton i narciarstwo biegowe), które wraz ze Szkołą Podstawową Nr 32 utworzą Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku. To niezwykłej wagi zdarzenie zawdzięczamy Prezydentowi Miasta Białegostoku i Jego służbom, a szczególnie Rafałowi Rudnickiemu i Departamentowi Edukacji, Markowi Tyszkiewiczowi i Radnym Miasta Białegostoku, Justynie Łazuk i Radzie Rodziców SP Nr 32 oraz wiernym Przyjaciołom Dyrektora „Szkoły na Pietraszach”.
Serdecznie Wam dziękuję. Lech Szargiej

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link