WPIS DO KRS

Szanowni Państwo,

z przyjemnością pragnę poinformować, iż KRS wpisał nowe władze Związku w swoje rejestry.

W załączeniu przesyłam aktualny odpis.

Z pozdrowieniami


Aleksandra Łojewska             
Sekretarz Generalny