FINAŁ KRAJOWY KONKURSU OLIMPIJSKIEGO

ZNAKOMITE WYNIKI UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W BIAŁYMSTOKU.
DAWID PACHWICEWICZ – pierwszy, MICHAŁ JURGIEL – trzeci, MONIKA URBAŃSKA – czwarta!
5 czerwca 2017r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbył się finał Krajowego Konkursu Olimpijskiego w kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i open. Zanim przeprowadzono finał, trzeba było do niego najpierw się zakwalifikować. Każde województwo mogło przysłać po 2 najlepszych swoich przedstawicieli w każdej kategorii i z nich, po napisaniu testu, zostały wyłonione najlepsze szóstki. W kategorii szkół podstawowych Podlasie reprezentowała dwójka uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 32 w ZS6 Białystok Dawid Pachwicewicz i Monika Urbańska i ona zakwalifikowała się do ścisłego finału zajmując kolejno pierwsze i czwarte miejsce. W kategorii gimnazjów w ścisłym finale znalazł się uczeń Publicznego Gimnazium Nr 12 w ZS6 Białystok Michał Jurgiel zajmując trzecie miejsce. Tą trójkę naszych reprezentantów do konkursu przygotowali nauczycieli wychowania fizycznego ZS6 (SP 32 i PG 12) Białystok: Izabela Purta, Anna Kuczyńska i Monika Szawiel. Gratulujemy.
Lech Szargiej
PS. Przy okazji tej znakomitej imprezy, Lech Szargiej otrzymał z rąk p.o. Marszałka Bogdana Dyjuka ODZNAKĘ HONOROWĄ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za wybitne osiągnięcia w działalności społeczno-zawodowej. Bardzo dziękuję.