Nagrody Sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego za rok 2020

Szanowni Państwo,

Do końca stycznia br. można składać wnioski o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego. Dotyczy to osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Wyróżnienia są przyznane w pięciu kategoriach:
.         Najlepszy Sportowiec;
.         Najlepszy Młody Sportowiec;
.         Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny;
.         Najlepszy Trener;
.         Za całokształt działalności w zakresie sportu.

Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne:
.         za wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach olimpijskich, sportach osób niepełnosprawnych oraz współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez ministra właściwego w sprawach sportu,
.         za osiągnięcia w dziedzinie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz,
.         w uznaniu za całokształt działalności w zakresie sportu.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać działające na terenie województwa podlaskiego:
.         Kluby sportowe;
.         Okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu;
.         Organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej.

Wniosek oraz regulamin są dostępne w załączniku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Nagród Sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego za rok 2020 udziela Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – Pani Katarzyna Kochan e-mail: <mailto:katarzyna.kochan@wrotapodlasia.pl> katarzyna.kochan@wrotapodlasia.pl lub nr tel. 85 66 54 486.
Więcej>>
Pozdrawiam
Michał Kiejko

Kierownik Referatu Sportu