Zaproszenie na spotkanie opłatkowe środowiska sportowego w dn. 20.12.2018 r., g. 16:00.

Witam,
W imieniu Prezydenta Miasta Białegostoku serdecznie zapraszamy zarząd,
trenerów oraz zawodników, na spotkanie opłatkowe środowiska sportowego
Miasta Białegostoku.
Spotkanie odbędzie się na Stadionie Miejskim w Białymstoku, poziom I,
ul. Słoneczna 1 (wjazd na parking od ul. Słonecznej) – w dniu 20.12.2017
r. ( czwartek ) o godz. 16.00.
Proszę o potwierdzenie liczy osób uczestniczących w spotkaniu drogą
mailową lub pod nr telefonu: 85 869 6407 do 18 grudnia 2018 r. (wtorek).


Kuba Gaszyński Departament Kultury Promocji i Sportu
Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 8,15-028 Białystok tel. 85 869
6407 www.bialystok.pl www.fb.com/wschodzacy.bialystok
www.twitter.com/wbialystok