Oświadczenie Lecha Szargieja

O Ś W I A D C Z E N I E PRZEZESA PODLASKIEGO OKREGOWEGO ZWIĄZKU BADMINTONA W BIAŁYMSTOKU LECHA SZARGIEJA W ZWIĄZKU Z WYWIADEM PREZESA MARKA ZAWADKI UDZIELONEGO BADMINTON POLSKA TV PANI REDAKTOR AGACIE GRZELIŃSKIEJ

Oświadczenie L.Szargieja na NZD