Zmiana władz w PZBad

Po ponad dwóch latach nastąpiła zmiana warty w Polskim Związku Badmintona. W trakcie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów na nowego prezesa PZBad został wybrany Marek Krajewski, który zastąpił odwołanego Marka Zawadkę.

Gdy w grudniu 2016 r. wybrany został nowy zarząd Polskiego Związku Badmintona, nikt nie spodziewał się, jakie będą tego konsekwencje. Były szumne zapowiedzi poprawy zarządzania i pozyskania sponsora, po dwóch latach jest głęboki kryzys organizacyjny, finansowy i szkoleniowy, które doprowadziły do tego, że zarówno zawodnicy, jak i działacze odwrócili się od władz, rozpaczliwie szukając rozwiązania tej beznadziejnej sytuacji.

Lech Szargiej, prezes Podlaskiego Okręgowego Związku Badmintona, będącego organizatorem technicznym zjazdu w jednym z listów otwartych skierowanych do środowiska badmintonowego napisał: „Przez dwa lata działań ustępujący zarząd utracił zdolność kierowania organizacją i nadużył zaufania środowiska, doprowadzając do katastrofalnej sytuacji finansowej i organizacyjnej”.

Efektem tych poczynań był całkowity brak wsparcia dla zawodników kadry narodowej oraz juniorskich pod względem szkoleniowym i finansowym. W następstwie dochodziło  do absurdalnych sytuacji, gdy zawodnicy sami zbierali środki, często prosząc w mediach społecznościowych o wsparcie, aby móc wyjechać na zawody i godnie reprezentować nasz kraj za granicą.

Dopełnieniem całości było zamknięcie w połowie sierpnia br. Ośrodka Szkolenia Elity w Warszawie oraz Ośrodka Szkolenia Juniorów w Białymstoku. W tym czasie trenerzy kadry narodowej złożyli rezygnacje ze swoich funkcji. Brak planu szkolenia dla zawodników wszystkich kategorii wiekowych może mieć opłakane konsekwencje  w przypadku zbliżających się kwalifikacji olimpijskich oraz w długofalowej perspektywie rozwoju badmintona.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZBad został zwołany na wniosek ponad 50 proc. członków zwyczajnych, w odpowiedzi na dramatyczną sytuację, w jakiej znalazł się polski badminton. Na zjeździe, który odbył się w sobotę 1 grudnia w siedzibie Centrum Olimpijskiego, głosowano za odwołaniem dotychczasowego zarządu i komisji rewizyjnej oraz powołaniem na jego miejsce nowych organów na czele z prezesem Markiem Krajewskim, który został wybrany liczbą 103 głosów  w obecności 104 delegatów i tym samym po dwóch latach powrócił za stery PZBad. Ponadto w skład nowego zarządu zostali wybrani: Lech Szargiej (99 głosów), Tomasz Poręba (101głowów), Katarzyna Ziębik (102 głosy), Marek Krawczyk (102), Arkadiusz Kawecki (102 głosy). Członkami komisji rewizyjnej zostali zaś Andrzej Rachwał, Tomasz Pyć, Marek Rosa.

Kuriozalną sytuacją jest to, że ustępujący prezes dwa lata temu zdobył ponad 60 głosów, a teraz za jego odwołaniem było 102 delegatów. Kolosalna liczba odwołujących głosów  dotyczyła także członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Obrazuje to jak te organy straciły zaufanie środowiska badmintonowego.

Postulaty nowego prezesa to przywrócenie właściwych relacji na linii Polski Związek Badmintona – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz uruchomienie planu szkoleniowego z udziałem światowej klasy trenerów kadr narodowych.

Tuż po zakończeniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów nowy prezes Polskiego Związku Badmintona Marek Krajewski skomentował – Wiemy wszyscy w jakiej kondycji znajduje się polski badminton wyczynowy, jednak dzięki wspólnym działaniom jesteśmy w stanie poprawić zaistniałą sytuację. Jestem głęboko przekonany, że współpraca zarządu ze środowiskiem badmintonowym w całym kraju przyczyni się do rozwoju tej dyscypliny sportu.

https://www.facebook.com/BadmintonToNaszaPasja/photos/a.134932517205972/270241807008375/?type=3&theater

Lech Szargiej argumentuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
http://narodowybadminton.pl/zmiana-wladz-w-polskim-zwiazku-badmintona/?fbclid=IwAR0w_IhFibQhv6MlpJd43qz9swkemJJP-2Tgvy6mYq2PicdWxzsAZuuEixk