Nowe władze Rady Rodziców SP Nr 32

NOWA KADENCJA 2018-2021 WŁADZ RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI PG NR 12 W BIAŁYMSTOKU
13 listopada 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców SP Nr 32 w Białymstoku z udziałem 30/37 przedstawicieli poszczególnych klas, co stanowiło wystarczającą frekwencję do podejmowania wszelakich uchwał.
Najpierw podsumowano miniony rok szkolny 2017/2018. Zwrócono uwagę na wykonywane zadania przez Prezydium Rady Rodziców, były też wątpliwości, na które  odpowiadali odpowiednio przewodniczący oraz dyrektor szkoły. Po dyskusji oraz sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej zebrani rodzice z poszczególnych klas udzielili absolutorium ustępującym władzom rodzicielskim w szkole. Podziękowano także za dotychczasową pracę, a w szczególności Panu Jerzemu Supronikowi, który został honorowym członkiem Prezydium  Rady Rodziców.
Skład nowych władz Rady Rodziców jest następujący:
Artur Łukaszewicz – przewodniczący
Małgorzata Dakowicz – zastępca przewodniczącego
Agnieszka Jankiewicz – sekretarz
Katarzyna Ejsmont, Monika Garkowska, Justyna Łazuk, Marta Ramotowska, Piotr Biruk, Zygmunt Soroka, Adam Nowicki, Mariusz Konopko i Grzegorz Zubrycki – członkowie.
Dziękujemy, gratulujemy.
Tematy do realizacji:
1. Ilość gniazdek do suszarek na basenie.
2. Przerwa świąteczna i międzysemestralna to także odpoczynek dla uczniów.
3. W pierwszym tygodniu po feriach nie robimy klasówek.
4. Czy nie można nie nosić książek do szkoły?
Lech Szargiej