Pierwsze u nas zawody ETS 2018

UDAŁO SIĘ PRZEPROWADZIĆ ZAWODY NARTOROLKOWE W BIAŁYMSTOKU!
W dniu 23.09.2018 roku, w niedzielę, o godzinie 10.00 odbyły się
zawody pod nazwą „Sprinty na Nartorolkach w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu”. Celem zawodów było propagowanie biegów na nartorolkach
jako dobrej formy uaktywnienia dzieci i młodzieży w okresie
przygotowawczym do zimy na terenie województwa podlaskiego . Zawody
przeprowadzone były na boisku tartanowym Szkoły Podstawowej Nr 32 z
oddziałami PG Nr 12 w Białymstoku. W zawodach brało udział, tylko i aż
(reprezentacja Podlasia startowała w Ogólnopolskich Spotkaniach UKS w
Marklowicach) 35 zawodników i zawodniczek z Białegostoku, Moniek,
Malawicz i Starej Kamionki. Uczestnicy startowali według regulaminu dla
poszczególnych kategorii wiekowych. Dodatkowych emocji sportowych dodała
aura pogodowa, z którą musieli się zmagać startujący. Wszystkim
zawodniczkom i zawodnikom kibicowali rodzice. Nad prawidłowym
przebiegiem rywalizacji sportowej czuwała komisja sędziowska złożona z
nauczycieli wychowania fizycznego SP32. Po zakończeniu sportowych zmagań
startujący zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami.
Aneta Piotrowska 

Nnartorolki wyniki 23.09.18>>