III Grand Prix Jezioran Amatorów

Komunikat
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Grand Prix Jezioran,
ale tym razem w innej odsłonie.
Organizujemy 4-turniej :
1. III Grand Prix Jezioran, I Edycja-jesień 29.09.2018 r.
2. IV Grand Prix Jezioran, II Edycja-zima
3. V Grand Prix Jezioran, III Edycja-wiosna
4. VI Grand Prix Jezioran, I Edycja-lato

Dla Was zaprojektowaliśmy jeden wielki medal PREMIUM składający się z czterech mniejszych medali (do wywalczenia w każdej edycji-miejsca I-III, złoty, srebrny, brązowy)
Tylko od Was zależy czy skompletujecie je wszystkie bez względu na kolor medali (tworząc jeden WIELKI MEDAL) , a może spróbujecie wywalczyć w 4-turnieju medale tylko w jednym kolorze?? ZAPRASZAMY

1. MIEJSCE i TERMIN
Miejsce: Hala sportowa OSiR ul. Konopnickiej 13 E, 11-230 Jeziorany / 5 boisk /
29.09.2018r – start godz. 9:00

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
a. terminowe zgłoszenie do gier,
b. opłacenie wpisowego: 30 zł za grę pojedynczą, 30 zł za grę podwójną (od osoby)

3. KATEGORIE
-Gra pojedyncza Kobiet kat. OPEN
-Gra pojedyncza Kobiet kat. Radosny Amator
-Gra pojedyncza Mężczyzn kat. A
-Gra pojedyncza Mężczyzn kat. B
-Gra pojedyncza Mężczyzn kat. C
-Gra podwójna Kobiet kat. OPEN
-Gra podwójna Mężczyzn kat. A
-Gra podwójna Mężczyzn kat. B
-Gra mieszana kat. A
-Gra mieszana kat. B
-Gra mieszana kat. C
*(każdy uczestnik może zagrać w dwóch grach)
**(system grupowo-pucharowy)
*** kategorie:
A* Zaawansowany ,
B* Średnio-zaawansowany,
C* Początkujący
Radosny Amator *-rekreacyjny, początkujący

4. ZGŁOSZENIA
Do środy 26.09.2018, godz. 20:00
przesłane WYŁĄCZNIE na email: jeziorany.team@interia.pl
(imię nazwisko, rodzaje gier, partner)

5. NAGRODY
Podczas 4-turnieju zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ponad 10.000 zł !!!
Dodatkowo pierwsza trójka w każdej kategorii otrzymuje pamiątkowe puchary / medale
Kawa, herbata, woda oraz słodki poczęstunek zapewniony przez organizatora

6. SYSTEM ROZGRYWEK:
a. grupowo-pucharowy,
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3, zostanie skonsultowane
z uczestnikami i nastąpi przydzielenie do innej kategorii.
c. zawodnik może grać w 2 różnych kategoriach turnieju z tym, że zawodnik poziomu
singiel A nie może grać w poziomie singiel B, lecz zawodnik poziomu singel B może
grać w kategorii poziomu singiel A. Sytuacje sporne rozstrzyga sędzia główny.

7. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ TURNIEJU
Łukasz Ferschke – kontakt. 506 773 072

8.PATRONAT MEDIALNY/SPONSORZY
Informacja zostanie podana w późniejszym terminie

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I. W sprawach spornych decyduje sędzia główny.
II. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju
III. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.
IV. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach.
V. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku, oraz imienia i nazwiska do celów medialnych przez organizatora.
VI.Obowiązują lotki piórowe, chyba że bezpośrednio zainteresowani postanowią inaczej,
VII. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników i uczestniczek biorących udział w turnieju

http://www.tournamentsoftware.com/sport/regulations.aspx?id=2F6A46E8-60EF-4FEB-A3AF-99490494D777