Posiedzenie Zarządu POZBad. Białystok

Szanowni Państwo!
Zwołuję na dzień 29.08.2018r. na godzinę 17.00 w Szkole Podstawowej Nr
32 w Białymstoku ul. Pietrasze 29 w wypożyczalni nart i rowerów otwarte
posiedzenie Zarządu POZBad. z Komisją Rewizyjną i chętnymi innymi
osobami z następującym porządkiem:
1. Aktualna sytuacja polskiego badmintona.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu PZBad. w
celu dokonania zmian w centralnych władzach.
3. Kalendarz startów w okręgu do końca 2018 roku.
4. I liga POZBad.
5. Sprawy różne.
Pozdrawiam Lech Szargiej