WSZYSTKIM PODMIOTOM SZKOŁY,,ORGANOWI PROWADZĄCEMU I NADZORUJĄCEMU SZKOŁĘ,ORAZ SPOŁECZEŃSTWU NALEŻY SIĘ PONIŻSZE WYJAŚNIENIE

Proszę o umieszczenie tego wyjaśnienia na naszych stronach. Na
badmintonowej również, gdyż dotyczy to naszej gwiazdeczki. Zdjęcie sopla
na drzewie oznacza, że w życiu są przyjemniejsze rzeczy od mrożenia relacji.
Pozdrawiam Lech Szargiej. Więcej >>