6 STYPENDYSTÓW PRZEZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
12 lipca 2017r. w Pałacyku Gościnnym Pan Prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył ponad 50 stypendiów na II półrocze 2017 roku. Wśród nich znalazła się 6 Hubalczyków, którzy mieli dotychczas stypendia w I półroczu, a teraz otrzymali na drugie. Nagrodzeni to: Ewa Piotrowska, Edyta Tarasewicz, Karolina Janowska, Paulina Owczarczuk, Michał Śmiłowski i Konrad Baranowski. W ich imieniu certyfikaty odebrał Lech Szargiej.
Łącznie w roku 2017 aż 28 Hubalczyków ma przyznane stypendia Prezydenta Białegostoku na sumę ponad 130.000 PLN. Gratulacje.
Lech Szargiej